Firma ”Inter-Sano” Sp. z o.o. podpisała Umowę o dofinansowanie projektu unijnego nr: RPMA.03.02.02-14-6344/16

“Wdrożenie strategii eksportowej w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE “INTER-SANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”


Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”

Działanie 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Cel projektu:

Głównym celem realizacji naszego projektu jest rozwój firmy poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa – nowy model biznesowy.

Planowany efekt projektu:
Efektem realizacji projektu dla firmy ”INTER-SANO” Sp. z o.o. ma być zaistnienie na nowych rynkach zagranicznych (Francja, Wielka Brytania) oraz zwiększenie sprzedaży na dotychczasowych rynkach (Niemcy, Ukraina).

Całkowita wartość projektu: 808 098,08 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 287 120,82 zł


Dear User

From 25th od May 2018 year will apply Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/WE. Therefore we would like to inform you about processing of personal data and rules
which will take place.

Who will be the admin of your data?

We will be the admin of your data: Inter-Sano Sp. z o.o. with head office in Królewiec, street Dębowa 4. There you will be able to submit questions and comments.

What kind of data we process and what is the purpose of this one?

We process only this data which you give or leave as a part of using the website: contact form, joining to a newsletter and statistics which are used in cookies. The personal data allows to efficient provision of services and provides marketing contents by e-mail. The information which are contained in cookies allows us for personalization contents and movement analyze on website. Any other entities don’t have access to this information.

What rights do you have in relative to your data?

You’ve got to rights requests for access to data, correction, removals or limiting their processing. You can also withdraw your consent to the processing of personal data, raise an objection and make use other rights which are detail enumerated in Privacy Policy.

If you agree for processing your personal data which are collected under voluntary use of website, please press a button „I agree”.

Nasi specjaliści odpowiedzą na każde Państwa pytanie:

+48 25 758 58 83

  +48 501 334 446

Newsletter