Firma ”Inter-Sano” Sp. z o.o. podpisała Umowę o dofinansowanie projektu unijnego nr: RPMA.03.02.02-14-6344/16

“Wdrożenie strategii eksportowej w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE “INTER-SANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”


Oś priorytetowa III „Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości”

Działanie 3.2 „Internacjonalizacja MŚP”

Cel projektu:

Głównym celem realizacji naszego projektu jest rozwój firmy poprzez wdrożenie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa – nowy model biznesowy.

Planowany efekt projektu:
Efektem realizacji projektu dla firmy ”INTER-SANO” Sp. z o.o. ma być zaistnienie na nowych rynkach zagranicznych (Francja, Wielka Brytania) oraz zwiększenie sprzedaży na dotychczasowych rynkach (Niemcy, Ukraina).

Całkowita wartość projektu: 808 098,08 zł
Wartość otrzymanego dofinansowania: 287 120,82 zł


Newsletter